Strategisk samarbejdspartner med Struers

Om Struers

Struers er verdens førende totalleverandør af apparater og forbrugsartikler til materialografisk prøvepræparation – fra enkle, manuelle apparater til avancerede, softwarestyrede præparationssystemer. Struers tilbyder desuden et bredt sortiment af hårdhedsmålere og unikke softwareløsninger til lab management. Struers er verdensførende inden for udvikling og produktion af semi-automatisk og automatisk udstyr til laboratorier af enhver størrelse indenfor industriel kvalitetskontrol og forskning.

Udfordringen

”Maksimal præparationskvalitet og brugervenlighed har altid haft højeste prioritet ved alle udviklingsprojekter”, udtaler Technical Purchaser Kristian Milter Jensen, Struers A/S. Derfor er det af afgørende betydning for os, at virksomheden bærer præg af et meget højt kvalitetsniveau. Det handler om at leve en nulfejlskultur i et produktionsmiljø med krav om fintolerance, som kun de færreste totalleverandører er i stand til at indfri. ”Det er derfor, at FINTEK gennem mere end 15 år har været vores strategiske samarbejdspartner”, supplerer Logistic Manager Peter Knudsen, Struers A/S, ”FINTEK er med fokus på innovation og kvalitet af kritiske emner med til at gøre en forskel for os og dermed også for vores kunder”.

Løsningen

I Struers har vi samarbejde med en del komponent-leverandører. Blandt leverandørerne har FINTEK en mere strategisk rolle, idet vitale og kritiske komponenter produceres af FINTEK. Emnerne er karakteriseret ved meget fine tolerancekrav og en unik overfladebeskaffenhed, der tilvejebringes ved diamantpolering.

Det er flere forhold, der gør, at samarbejdet med FINTEK i dag har mere karakter af et strategisk samarbejde end et samspil med FINTEK i rollen som en klassisk underleverandør. Det strategiske samarbejde har bl.a. udmøntet sig i rammeaftaler, hvor FINTEK sikrer Struers maksimal leveringsfleksibilitet ved hele tiden at have kritiske emner på lager til Struers. Og vel at bemærke emner med 0-fejl.

Resultater

”Igennem mere end 15 års samarbejde med FINTEK har vi oplevet meget få fejlrapporter. Det er afgørende for det fortsatte samarbejde. Kravene bliver ikke mindre i fremtiden”, udtaler Kristian Milter Jensen, Struers A/S. ”Og det står vi gerne på mål for”, siger administrerende direktør Knud Erik Juhl Jensen, FINTEK, hurtigt i en indskudt bemærkning.

Vi kan kun give FINTEK de allerbedste anbefalinger i forhold til at levere 0-fejl selv om kravene til produktet er meget høje – hvad enten det gælder slidstyrke, brudstyrke, overfladebeskaffenhed eller andre krav til tolerancer i det hele taget.

Derfor er FINTEK i dag også en integreret del af Struers løbende produktudviklingsprogram, hvor FINTEK til stadighed bidrager med viden og erfaring, når nye innovative emner skal udvikles eller værdien af eksisterende komponenter øges gennem serieproduktionsoptimering, komponentreduktion, udvikling af højere slidstyrke ved andre materialevalg eller andre forhold. FINTEK indtager den strategiske position som leverandør til Struers, fordi de kan noget, som andre ikke kan.

 
 
 
 
FINTEK ApS | CVR: 37980412 | Industrivej 10, 3540 Lynge - Danmark