Måltagning, dokumentation og kvalitetskontrol

Målenøjagtighed og –kapabilitet:
Dimensioner
Længdeafvigelse

: 0,2µm + L/1000

Form Rethed : < 0,02μm/20mm
  Rundhed : < 0,02µm 
  Profilform : < 0,02µm 
  Planhed : < 0,02µm 
  Cylindricitet  : < 0,02µm 
  Fladeform  : < 0,02µm
     
Rethed Parallelitet  : 1,7µm + L/333 
  Vinkelrethed  : 1,7µm + L/333 
  Vinkelrigtighed  : 1,7µm + L/333 
     
Beliggenhed  Position : 1,7µm + L/333
  Koaksialitet/koncentricitet : < 0,02µm 
  Symmetri : 1,7µm + L/333
     
Rundløb  Kast radial afstand : < 0,02μm 
  Kast konisk fejl : 0,0003μm 
  Totalkast : < 0,02μm 
     
Overflader Ruhed (Ra) : < 0,006μm 
  Primær-, Bølge-, Ruhed-, Motif- og Rk/Pk  
     
Hårdhed  Brinell, Vickers eller Rockwell  
     

FINTEK A/S

Vi har en erkendelse af, at grænsen for hvor højt et kvalitetsniveau man kan opnå, sættes af evnen til at måle og evnen til at styre produktion og arbejdsgange.

Vi har de senere år investeret massivt i målemaskiner og måleværktøj som gør, at vi i dag har det vel nok mest avancerede målerum, man kan finde hos en samarbejdspartner.

 • 3D-koordinatmålemaskiner med motoriseret Renishaw målehoved og automatisk værktøjsveksler
 • Surfasan retheds- og ruhedsmåler, interferens måleudstyr for planhedsmåling
 • Mahr længdemålemaskine
 • Taylor Hobson Talyround rundhedsmålemaskine
 • Lasermålemaskiner
 • Digital højdemåler
 • Hårdhedsmåler
 • Profilprojektor
 • Nikon målemikroskoper
 • Mercer luftmåleapparter
 • Forindstillingsapparater, mv.

FINTEK A/S

FINTEK arbejder primært med kritiske komponenter, der stiller de højeste krav til kvalitet og dokumentation dvs. små tolerancer og fine overfalder på hvad, der typisk er emner med kompleks udformning.

Kvalitet er forudsætningen for at en dansk producent og underleverandør kan udvikle sig på markedet.

FINTEK ApS | CVR: 38304224 | Industrivej 10, 3540 Lynge - Danmark