5-akset teknologi skaber fornyelse og værditilvækst

I FINTEK har vi et mål om at være den foretrukne strategiske leverandør af kritiske komponenter til globale OEM producenter. Det forpligter. På alle måder. ”Vi skal være parate til at påtage os de opgaver, ingen andre kan løse”, udtaler Direktør Knud Erik Juhl Jensen. Vi er ambitiøse og tilstræber altid at sætte nye standarder. Det stiller krav. Store krav. Til teknologi og maskiner, der er en forudsætning for at kunne udvikle og producere de komponenter, som andre ikke kan. Men vi tror ikke på, at det er teknologi, der alene gør forskellen. Globale og lokale producenter indenfor finmekanik, hvad enten det er kinesere, polakker, eller danskere, kan investere sig til en maskinpark, der på alle måder er noget særligt i forhold til funktionalitet, præcision, kapacitet eller lignende. Det ser vi ofte.

”Men det innovative og unikke produkt bliver ikke skabt af teknologi alene, det sker derimod i et kompetent samspil mellem de bedste og mest erfarne maskinoperatører, der til enhver tid forstår at udnytte maskiner, værktøjer og processer optimalt. Effektivt og uden at kvaliteten af arbejdet kan anfægtes”, fortsætter Knud Erik Juhl Jensen.

”Lad os bruge eksemplets magt for at understrege, hvad vi mener”, supplerer Teknisk chef Michael Nicolaisen. ”Vi har stillet os selv den opgave at udvikle et helt nyt kølerør til en skrabevarmeveksler. Det er der som sådan ikke noget unikt i, men ambitionen til emnet er, at levetiden fordobles. Det stiller krav til, at vi optimalt udnytter vores teknologi i et samspil med de operatører og kompetencer, der er afgørende for, at det lykkes. Det handler ikke kun om at kunne indfri højpræcisionskrav til et kølerør, men også om at producere røret med en superfinish overfladebehandling, der rent faktisk vil forbedre den gennemsnitlige levetid. Det er i det samspil mellem teknologi, processer og operatører, at unikke løsninger bliver til virkelighed".

Derfor gør vi ting anderledes end de fleste. Vi fastholder i produktionen et styringsprincip om, at den enkelte operatør har ejerskabet af de maskiner eller teknologier, der ligger indenfor den enkelte operatørs kompetencefelt – hvad enten det er produktionstrådgnistning, honing eller andet. I praksis betyder det, at der i videst muligt omfang udelukkende er én operatør for hver maskine. Det giver et 100 % dedikeret ansvar for opgaven og den høje kvalitetsstandard, vi står på mål for hver dag i hvert enkelt produktionsled.

Det er også derfor, at vi tror på, at vi har nogle af de ypperste kompetencer indenfor hvert procesområde. Det manifesterer sig ved, at operatøren ofte er med i dialogen med kunden, når vi udvikler nye prototyper. For vores OEM kunde betyder det alt. Og for os betyder det, at vi er et lille skridt længere på vejen mod at realisere vores vision.

Derfor har vi også en investeringsstrategi, der tegner et klart billede af morgendagens match mellem fremtidige teknologier, processer og kompetencer. Hele tiden med afsæt i et krav om højpræcision og 0-fejl i alt, hvad vi foretager os. ”Strategien er vi i gang med at implementere”, siger Teknisk chef Michael Nicolaisen. ”Og således købte vi sidste år yderligere en 3D-koordinatmålemaskine, der kan efterleve et stigende krav om meget nøjagtige målinger”. Det apparatur skaber jo kun værdi for kunden, hvis vores processer, målemetode og kvalitetsstyring og – dokumentation er robuste og unike.

”Vi har nu indkørt vores nyeste bearbejdningscenter”, udtaler Michael Nicolaisen. ”som er et fuldt 5-akset simultant bearbejdningscenter, hvor emnehåndtering er med robot og værktøjsmagasin for ubemandet kørsel”. Det er en maskine, der gør os i stand til at sikre fremstilling af emner med højeste krav til tolerancer, overflader og dokumentation.

Vi håber, at vores investeringer i teknologi, mennesker og processer er med til at give dig et billede af, at vi i FINTEK er meget seriøse i forhold til visionen, om at gøre en stor forskel for nuværende og kommende kunder indenfor produktion af kritiske komponenter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINTEK ApS | CVR: 38304224 | Industrivej 10, 3540 Lynge - Danmark